Ett enat Europa

Ett enat Europa

2015-11-06

Den 1 december 2015 träder nya gemensamma europeiska regler i kraft för CE-märkning av kablar.

Kravet för CE-märkning utökas då till att även innefatta ett tredjepartsgodkännande av brandprov för flamskyddade kablar. Tillverkarna får ett år på sig för att anpassa sig till de nya kraven. Syftet är att säkerställa tillförlitlig och jämförbar information på ett enhetligt sätt.