8072006-2024-01-17.jpeg
Foto: Frankgruppen

Ohmegi får uppdrag när Stockholms tunnelbana byggs ut

Ohmegi Elektro AB har fått uppdrag att utföra elinstallationerna vid bygget av en ny station i Stockholms tunnelbana. Kontraktet är skrivet med NCC som på uppdrag av Region Stockholm bygger station Hagastaden. Ordervärdet är cirka 90 miljoner kronor.

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan med 18 nya stationer för att göra det enklare och snabbare att resa mellan olika stadsdelar. På den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden byggs station Hagastaden vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Uppdraget för Ohmegi innefattar installation och leverans av all kraft och belysning samt reservkraft och system för avbrottsfri kraftförsörjning.

- Detta är ett extra intressant projekt att få vara med om eftersom detta är en del av den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana sedan 70-talet. Som i alla projekt är det viktigt att planering av resurser och leveranser fungerar, särskilt i en annorlunda arbetsmiljö som i det här fallet, säger Johan Brodin, vd på Ohmegi.

Uppdraget för Ohmegi inleds under första kvartalet 2024 och beräknas vara klart tredje kvartalet 2026.

- Vi har en lång och god relation med NCC, känner varandras organisationer väl och jobbar gärna tillsammans, säger Anders Kallin, affärsområdeschef Instalco Stockholm.

Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö och kommer bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet BREEAM där Ohmegi har ambitionen att genomföra uppdraget som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.