Elservice & underhåll

Vi på Ohmegi är varken storordiga eller högtravande, tvärtom, men vi undviker inte heller att framhäva våra specialiteter. Vår främsta styrka anser vi vara mottot ”totalansvar”, med vilket vi syftar på ett ansvar även efter avslutat projekt, ett ansvar som fortsätter även efter leverans, installation och konfigurering. Underhåll och regelbunden elservice är viktiga komponenter vid elinstallationer och skapar goda förutsättningar att hålla din anläggning i gott skick under lång tid. På Ohmegi är vi medvetna om detta. Därför erbjuder vi förmånliga service- och underhållsavtal till dig som kund.

Med kunniga, tillmötesgående och erfarna medarbetare samt trogna leverantörer av förstklassiga produkter strävar vi på Ohmegi efter att snabbt täcka ditt behov av högkvalitativa elinstallationer. Trots hög kvalitet på material, professionellt utförda installationer samt regelbundet förebyggande elservice kan en driftstörning när som helst uppstå. Ibland beror driftstörningar på reparationer eller annat underhållsarbete som sedan tidigare varit planerade. I dessa fall har de drabbade allt som oftast fått information på förhand i form av exempelvis ett brev som informerar om vilka tider hushållet kommer att vara strömlöst alternativt under vilka klockslag vattenförsörjningen planeras vara avstängd. Titt som tätt uppkommer emellertid driftstörningar vilka orsakats av att fel har uppstått någonstans. I dessa situationer släcks exempelvis lamporna utav sig själva helt utan förvarning eller så slutar vattnet rinna under tiden man står i duschen. Dessa driftstörningar är inte sällan högst enerverande och kan ge upphov till irritation och inte minst oro och ängslan för att exempelvis den mat som ligger i kylen ska ta skada. Dessutom upplever en hel del individer att strömavbrott är både obehagliga och skrämmande.


Ohmegi - högkvalitativ elservice

För att hålla driften igång är det högst väsentligt att så snabbt som möjligt identifiera störningen och att med omedelbar verkan kunna utföra de åtgärder som situationen kräver. Vår mångårigt erfarna och kompetenta serviceorganisation består av 15 högkvalificerade och erfarna resurser med hög beredskap och välutrustade servicebilar. När det väl gäller är vi snabbt på plats för att bistå med elservice samt hjälpa till så gott vi kan.

Du är varmt välkommen att kontakta vår avdelning för elservice & underhåll! Du kan med fördel nå oss både via telefon och mail. Nedan följer våra kontaktuppgifter:

Tel: 08-96 96 00
Mailadress: info@ohmegi.se

Förtydligande information vid konsument försäljning

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress till Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23  Stockholm, www.arn.se


Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner