Elektriker - Mätinsamling

När det gäller IMD (Individuell Mätning och Debitering av driftskostnader för lägenheter och lokaler) bistår vi elektriker med kvalitets- och framtidsanpassade mätinsamlingssystem både för manuell- eller automatisk avläsning, för styrning via datorbaserade användargränssnitt och för enklare rapporterande enheter.

På Ohmegi är vi oerhört måna om att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss och arbetar strategiskt och målmedvetet för att uppfylla dina högt ställda förväntningar. Vi sätter i alla lägen dig som kund i främsta rummet och låter dina specifika behov och önskemål utgöra kompass under projektets gång. Utöver erfarna, serviceinriktade och kompetenta elektriker samt förmånliga service- och underhållsavtal har vi därför valt att dessutom kooperera med stora aktörer inom branschen för mätinsamlingsteknik, då vi anser detta instrument vara av stor vikt för att våra elektriker ska kunna säkerställa energieffektiviseringen. Ett av de företag vi samarbetar med är Infometric, vilka har funnits på marknaden sedan 1995. Bolaget är en av landets ledande helhetsspecialister inom branschen för IMD, en mätinsamlingsteknik som kort och gott bygger på att man mäter och debiterar faktisk energiförbrukning per förbrukare, det vill säga att var och ett av hushållen betalar för sin unika energiåtgång.


Fördelar med IMD

Att undvika kollektiv mätning i vilken kostnaden utgörs av storleken på lägenheten istället för att basera kostnaden på den faktiska energiåtgången i densamma ökar dessutom den enskilda individens motivation och förutsättningar att påverka kostnadsbilden. Resultatet blir att både bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna ges möjlighet att sänka sina kostnader, vilket rimligen är en av förklaringarna till varför systemet stadigt ökat i popularitet. Enligt Energieffektviseringsutredningens 2008-års slutbetänkande kan införandet av IMD resultera i besparingar på upp till hela 30 procent för el samt besparingar mellan 15-30 procent vad gäller varmvatten. Den moderna teknik som används i kombination med den energieffektivisering som systemet medför bidrar också till positiva effekter för miljön, i form av minskade påfrestningar på djur och natur.


Våra elektriker finns med under hela processen

Infometric arbetar med egen utveckling och försäljning av mätare till fastigheter och nätbolag. Därutöver erbjuder bolaget mycket förmånliga mättjänstavtal, vilket kostnadsmässigt gynnar både oss som elektriker och dig som kund. Mättjänsten innefattar dels insamling och validering, dels mätvärdesexport och support. Ett stort antal av elmätarna gällande fastigheter är egenutvecklade och producerade i Sverige, medan nätbolagens mätare utvecklas i samarbete med Infometric för att sedan tillverkas i Singapore. Läs gärna mer om Infometric och bolagets tjänster på www.infometric.se.


Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner