Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som ett begrepp lika med kvalitet.

  • Ohmegi Elektro arbetar med att leverera el,- och teleinstallationer samt service enligt kunders förväntningar så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.
  • Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, och känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav.
  • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov. 

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.