Miljöpolicy

Vårt övergripande miljömål är att hela företaget skall verka för en bättre miljö.

  • När tillfälle ges skall Ohmegi Elektro erbjuda och aktivt föreslå våra kunder miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Våra kunder skall känna tilltro till vårt miljöarbete.
  • Våra transporter ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring med syfte att förebygga föroreningar.
  • Vi skall arbeta med att sortera de restprodukter som uppkommer i vårt dagliga arbete.
  • Vi skall arbeta aktivt med att följa tillämpliga lagar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på vår verksamhet.

Vi skall aktivt lyssna på våra kunders önskemål samt arbeta med ständiga förbättringar av företagets miljöpåverkan.