2019_df_foretagssamarb_email_signatur_560x110.png
Ohmegi bidrar till forskning kring Diabetes

Ohmegi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!

Vårt företag med våra anställda bidrar till forskning kring diabetes då det pågår intensiva forsknings-insatser för att lösa gåtan kring typ 1 och typ 2 diabetes. Med mer resurser ökar forskarnas möjligheter att klarlägga varför vissa får diabetes och därmed hur sjukdomen kan förebyggas och botas. Innan denna dröm uppfylls vill vi att människor med diabetes ska kunna leva ett långt liv fritt från besvär av sjukdomen.