stockholm-02-a.jpg
Stockholm 02 A, Skanska Fastigheter, Stockholm

Stockholm 02 A

Fastigheterna växer fram som svampar i Hammarbysjöstad, där Sthlm 02A blir ett grannhus till Sthlm New 01 och 04.
Sthlm 02A är en kontorsfastighet om 8 våningar och 8400m² BTA som byggs åt Skanska Fastigheter.

Nu är vi i slutskedet och om några veckor är det samordnad provning och säcken skall stängas.

Ett mycket väl utfört projekt där Skanska har lett projektet framåt på ett kompetent sätt med mycket gott samarbete av våra Projektledare, platschefer på plats Jesper och Jani samt övriga montörer.