kvarnberget-9_parkeringsperspektiv_ele-arkitekter.jpg

Ohmegi och ett till Instalcobolag installerar i ny polisstation i Rinkeby

Ohmegi har fått förtroendet att genomföra all elinstallation och delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Projektet gäller totalunderentreprenad åt NCC där Familjebostäder är beställare.

Uppdraget gäller ombyggnad av ett befintligt bostadshus och en tillbyggnad om totalt cirka 14 500 kvadratmeter. Fastigheten ska till stor del byggas om invändigt och utvändigt och planlösningen kommer att förändras från bostäder till kontor. Arbetet kommer att starta under hösten 2017.