rissne-depaan.jpg
Rissne Depån, Cobab Sverige AB, Rissne

Rissne Depån

Ombyggnation/nyproduktion av Rissne Tunnelbanedepå går som tåget…🚊
COBAB Sverige AB har gett Ohmegi Elektro uppdraget att renovera verkstaden åt sin kund SL.
MTR som har verksamheten har full produktion parallellt med ombyggnaden, det går fint med ett bra samarbete mellan alla inblandade.
Rissne depån som projekt uppfyller även kraven för hållbarhetsprojekt inom Instalco.
Ohmegis Projektledare Niklas Bäckdahl styr detta projekt med Nils Jonson på topp.
Vi kommer ha ett snitt med ca 4 kompetenta montörer på plats under byggtiden.
Projektet planeras att vara klart under Q4 2025.

📢"Nästa stopp Rissne🚊"