soedersjukhuset_okt_2012a.jpg

Framtidens SÖS

Ohmegi får vara med på det spännande uppdraget att forma framtidens Södersjukhus, SÖS, som ligger på Årstaberget på Södermalm i Stockholm. Vi tackar Locum för att de valde just Ohmegi som helhetsleverantör av elinstallationer till det ”Nya Södersjukhuset”. Locum´s uppdragsgivare är Landstinget.

SÖS byggs ut med bland annat ny akutmottagning och nya vårdplatser som beräknas stå färdiga årsskiftet 2018/2019. Denna ny- och ombyggnation av sjukhuset blir även en omfattande teknisk upprustning av befintliga vårdmiljöer. De nya sjukhusbyggnaderna kommer att utformas utifrån höga krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och hygienkrav.