byggmontoer-6.jpg

Ohmegi vinner ännu en upphandling av elinstallationer

Vid ombyggnad av den stora fastigheten Kv Kåkenhusen, Kungshuset med Länsstyrelsen i Stockholm som hyresgäst har Forsen Projekt valt Ohmegi som helhetsleverantör av elinstallationer.

Hela 8000 kvm av kontorsytan ska byggas om och byggprojektet beräknas stå klart till årsskiftet 2015/2016.