cm_system_iso9001.jpg

Ohmegi på Kvalitetsutbildning

Kvalitetsarbete är som att ro i motström - slutar man ro åker man tillbaka igen.

För att upprätthålla hög kvalitet i allt vi levererar krävs ett kontinuerligt arbete med förbättring och utveckling. På Ohmegi håller vi därför löpande utbildning om vårt kvalitetsarbete för all vår personal.

Fredag den 4e september är ett sådant tillfälle för alla anställda på Ohmegi.