sodersjukhuset_webb_03_fp_proj_slide_img-1.jpg
Framtidens SÖS, NCC, Stockholm

Framtidens SÖS

Ohmegi får vara med på det spännande uppdraget att forma framtidens Södersjukhus, SÖS, som ligger på Årstaberget på Södermalm i Stockholm. Vi tackar Locum och NCC för att de valde just Ohmegi som helhetsleverantör av elinstallationer till det ”Nya Södersjukhuset”. Locum´s uppdragsgivare är Landstinget.

SÖS byggs ut med bland annat ny akutmottagning, operationssalar och nya vårdplatser som beräknas stå färdiga under 2019. Denna ny- och ombyggnation av sjukhuset blir även en omfattande teknisk upprustning av befintliga vårdmiljöer. De nya sjukhusbyggnaderna kommer att utformas utifrån höga krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och hygienkrav.

Ohmegis uppdrag är att utföra kompletta el-, tele-, data-, kraft-, belysnings-, larm- och brandinstallationer under ledning av vår erfarna projektledare Göran Linde. Till sin hjälp på plats har han Installationssamordnare David Forsström samt Ledande montörer Tommy Berg och Magnus Johannesson med sitt team av duktiga elmontörer. Under projekttiden har vi en styrka på ca 40 montörer.