img_0175.jpg
Kv Apeln 8, EBAB i Stockholm AB, Stockholm

Kv Apeln 8

EBAB i Stockholm AB har valt Ohmegi som helhetsleverantör av elinstallationer till projektet Apeln 8, hus 1. EBAB har på uppdrag av Klara Norra Fastigheter AB fått uppdraget att utföra ombyggnation och renovering av befintliga kontorslokaler. Projektet påbörjades i juli 2016 och denna etapp beräknas bli klar till sommaren 2017.


Byggnaden består av en äldre del, ursprungligen uppförd 1930 och en nyare del uppförd 1985. Byggnaden har en tidstypisk stenfasad som vid Stadsmuseets Norrmalmsinventering 2007 fick högsta klassning (blåmärkning), vilket innebär att husets kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen. Fastigheten har mycket kvar av det ursprungliga 80-talskontorets planlösning som nu genomgår en större renovering då kontoret behöver anpassas till dagens moderna arbetssätt.

Ohmegis uppdrag är att utföra nya installationer inom el, kraft och belysning i befintlig byggnation, med 9 plan. I fastigheten finns kontor, restaurang, en hörsal, ett café och garage. Vår erfarna projektledare Bernt Jonasson leder projektet med sin breda kompetens, expertis och med en mångårig erfarenhet inom större byggen. Styrande på plats har han vår erfarna och organisationskunniga ledande elmontör Lars Fridlund med sitt team av duktiga elmontörer, som under projekttiden är en styrka på ca 15 elmontörer.