hemsida-1.jpg (1)
Framtidens lab ANA8, Veidekke Entreprenad AB, Huddinge

Framtidens lab ANA 8

Ohmegi är vald som helhetsleverantör av elinstallationer i Framtidens lab ANA 8 på uppdrag av Veidekke Entreprenad AB. Beställare Veidekke Entreprenad AB utför i samarbete med byggherre Akademiska Hus en ledande integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler. Projektet påbörjades sommaren 2016 och beräknas stå klart till vår 2017.


Projektet Framtidens laboratorium bygger moderna lokaler för spetsforskning med fokus på infektionsmedicin, hepatologi, gastroenterologi, regenerativ medicin, endokrinologi och metabolism och för utbildning. De nya lokalerna ska i större utsträckning vara tillgängliga för studenter.

Framtidens laboratorium ska öka samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och utbildningen. Lokaler och utrustning kommer att fungera som gemensamma resurser vilket ska leda till ett effektivare utnyttjande. De nya lokalerna för experimentell forskning kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer.

Ohmegi utför en komplett installation av el, tele, kraft, belysning och brandlarm. Kontor, labb och mötesrum får nya installationer i befintliga utrymmen där vi bygger på och rustar upp i 3 etapper. Vår erfarna projektledare Peter Ahlström ansvarar och leder projektet med hjälp på plats av vår erfarna och organisationskunniga ledande elmontör Niclas Bäckdahl. Vid sin sida har han ett team på ca 20 duktiga elmontörer.