img_0136.jpg
T-32 Urban Escape, Zengun AB, Stockholm

T-32 Urban Escape

Zengun har som beställare valt Ohmegi som helhetsleverantör av Elinstallationer för fastigheten T-32 som ligger mitt i Stockholms city, del av projektet Urban Escape och granne med Gallerian. Den både byggs om och byggs på med 3 våningar av kontor och handel med plan 2-4. Ombyggnaden omfattar en totalarea på 10 000 kvm, varav det tillkommer ca 2 000 kvm. Inflyttningen beräknas ske under juli 2016.


En fantastisk takmiljö öppnas upp med utsikt där det planeras en sky-bar eller restaurang. Byggnaden är från 1970-talet och ”grönmärkt”, vilket innebär att hänsyn skall tas så att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras. Detta projekt omfattar hus T32 samt länken mellan hus T32 och T33.

Ohmegi utför en komplett installation av tele-, kraft-, belysning- och brandinstallationer.
Projektledare Göran Linde ansvarar för och styr projektet med hjälp på plats av vår ledande elmontör Tommy Berg. Vid sin sida har han ett team på 10 st duktiga elmontörer.