hemsida-1.jpg (3)
Nytorpskolan, Skanska Sverige AB, Hammarbyhöjden

Nytorpsskolan

Ohmegi är vald helhetsleverantör av elinstallationer för både om- och tillbyggnad av Nytorpsskolan, på uppdrag av Skanska Sverige AB. Byggherre SISAB ansvarar för renoveringen av Nytorpsskolan.


Nytorpsskolan är en kommunal grundskola i Hammarbyhöjden i Stockholm med plats för ca 400 elever. Skolbyggnaderna är från 1950-talet och är kulturhistoriskt värdefulla och får därmed grön klassificering. Skolan kommer efter ombyggnationen ha en kapacitet på ca 950 elever.

Hus L och hus F genomgår en totalrenovering i båda byggnaderna där det bl a byggs ett nytt kök och ny matsal, två matsalar blir till en stor matsal som efter ombyggnationen har totalt 352 platser. Renoveringen ska även rusta upp ljushall och tillgänglighetsanpassa skolan enligt nivå 2, vilket innebär ombyggnadsåtgärder för att anpassa lokaler som expedition, vaktmästeri, aula/samlingssal, idrottlokaler, matsal, hiss och RWC etc. samt angöring, parkering och gångvägar. Efter ombyggnationen ska elevantalet kunna ökas. Projektet pågår för fullt där Hus L beräknas vara klart till sommaren 2016 och hus F till julen 2016.

Ohmegis uppdrag är att utföra kompletta el-, tele-, data-, kraft-, belysnings- och brandinstallationer under ledning av vår erfarna projektledare Göran Linde. Till sin hjälp på plats har han vår erfarna ledande elmontör David Forsström med sitt team av duktiga elmontörer. Under projekttiden har vi en styrka på ca 10 montörer.