p1000596.jpg
Kv. Vinfatet, JM Entreprenad AB, Sollentuna

Kv. Vinfatet

Ohmegi är vald som helhetsleverantör av elinstallationer i fastigheten på uppdrag av JM Entreprenad AB. JM Entreprenad AB utför i samarbete med Byggherre Seniorgården ett äldreboende i Viby, Sollentuna. Byggnationen påbörjades våren 2015 och boendet beräknas stå klart hösten 2016.


Projektet omfattar nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i två plan och som är särskilt utformat för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. Projektet har en totalyta på ca 4000 kvm, med tillhörande personal- och verksamhetsutrymmen samt utemiljö s.k. ”sinnenas trädgård”.

Viby är ett lugnt beläget område med närhet till såväl sjö som natur. Den gamla ICA-butiken revs i slutet av 2008 och markarbeten påbörjades under 2014. För att öka Sollentuna kommuns utbud av bostäder för invånare med särskilda behov har Sollentuna kommun planerat att upplåta denna plats för äldre- och omsorgsbostäder. Hyresgäst är Frösunda Omsorg AB.

Ohmegi utför en komplett installation av el-, tele-, belysnings- och brandlarmsinstallationer. Vår erfarna projektledare Peter Ahlström ansvarar för projektet med hjälp på plats av vår ledande elmontör Markus Sundin. Under projektets gång har vi 2 elmontörer på plats.

Referens Roger Franzén, JM Entreprenad AB, Platschef

Ohmegis installation på vårt nybygge, Kv Vinfatet vårdboende, fungerar bra. Ohmegi utför allt inom el-, data- brand-, tele- och larminstallation. Samarbetet med Ohmegis personal fungerar bra; tidplaner följs och ni håller vad ni lovar. Personalen är bra då kunniga, håller tider samt lätta att få tag på med snabba svar. Rekommenderar Ohmegi och tycker ni är lagom stora för att bemöta oss som kund som t ex vid behov av personal, både internt samt inhyrt.