hemsida-2.jpg
Kv. Batteriet, Viktor Hanson AB, Stockholm

Kv. Batteriet

AFA Fastigheter låter utföra en totalrenovering och ombyggnad av diplomathuset Kv. Batteriet på Karlavägen, Östermalm i Stockholm, tillsammans med Viktor Hanson AB som totalentreprenör. Ohmegi är vald helhetsleverantör av elinstallationer i fastigheten. Byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull, vilket ställer särskilda krav på entreprenörerna vid utförandet av sitt arbete. Målet är att fastigheten ska klassas i nivå Miljöbyggnad Silver efter ombyggnationen. Projektet startade i december 2014 och beräknas vara klart till augusti 2017.


Entreprenaden avser ombyggnad och renovering med bl a stambyte av lägenheter. Idag finns ett 70-tal lägenheter som med detta projekt även kommer att utöka antalet lägenheter. Komplett el- och teleinstallation inklusive rivning utförs med vissa undantag. Samtliga installationer byts ut till nya och dagens 4 hissar blir till 3 där en av dessa rivs ned och de återstående 3 hissarna byts ut till nya. Nya kök och badrum ska byggas i lägenheterna och fasaden ska kompletteras med ett antal nya balkonger. Målsättningen i den planerade fasadrenoveringen är att behålla fasadens antikvariska intresse.

Ohmegi´s uppdrag är att genomföra all installation inom el, kraft, tele, data och passage.
Projektledare från Ohmegi är Johan Fagerlund som styr projektet med hjälp på plats av vår erfarna ledande montör Linus Ring. Under arbetets gång har vi en styrka på ca 4 montörer på plats.

Referens Stefan Nordström, Viktor Hanson AB, Platschef

Ohmegi’s montörer arbetar bra och håller tidsramen, håller ihop jobbet med både arbete och mannar. Bra och positiva killar som anpassar sig väldigt bra till situationer på bygget och är mycket flexibla. Mysiga killar från Ohmegi som håller rent omkring sig och är noga med den löpande städningen. Imponerad av bl a hanteringen med arbetet och problemlösningar kring skolan där bygget går mycket smidigt och bra trots stor press och övergångar på bygget. Mycket bra kommunikation och samarbete med de olika entreprenaderna. Vi är nöjda med Ohmegi som vi även samarbetat med sedan tidigare.