kmb.png
KM-B, Skanska Sverige AB, Solna

KM-B

Ohmegi valdes som elinstallatör redan under hösten då vi tagit oss an och påbörjat projektet KM-B på Campus Solna. Akademiska Hus är beställare för projektet, med generalentreprenör Skanska, som gav Ohmegi förtroendet av Elinstallationer och det är vi mycket stolta över. Projektet påbörjades under hösten 2015 och beräknas bli klart till hösten 2017.


KM-B blir en del av Karolinska Institutets toppmoderna anläggningar för medicinsk forskning i nära anslutning till nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hållbarhet står i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar och med låg energiförbrukning.

Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för att KI ska kunna bedriva forskning i världsklass samt leva upp till sin vision om att vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området.

Ohmegi´s erfarna projektledare Niclas Malm ansvarar för genomförandet av projektet med stor hjälp på plats av vår kunniga ledande montör Christer Andersson. Under projektets gång har vi en styrka på ca 8 elmontörer på plats.