hemsida-1.jpg (2)
EES-skolan KTH, Viktor Hanson, Stockholm

EES-skolan KTH

Viktor Hanson har som Generalentreprenör valt Ohmegi som helhetsleverantör av Elinstallationer på EES-Skolan, KTH. Byggherre för projektet är Akademiska Hus. EES-skolan på KTH arbetar främst för Elektro- och systemteknik med olika inriktningar på bla Micro- och Nanosystem, Elektroteknisk Teori och konstruktion, rymd- och plasmafysik. Renoveringen påbörjades våren 2016 och samtliga etapper beräknas bli klara till hösten 2017.


Entreprenaden avser renovering och anpassning av befintliga kontor och konferenslokaler; uppgradering av befintliga till nya installationer till dagens standard och hyresgästens behov. Arbetet pågår parallellt med hyresgäster som befinner sig i lokalerna med omnejd vilket kräver större planering och anpassning av renoveringen i de olika etapperna.

Ohmegis uppdrag är att genomföra all installation inom el, kraft, belysning och brand. Vår professionella projektledare Johan Fagerlund styr projektet med hjälp på plats av vår mycket kunniga ledande montör Oliver Holm. Under projektets gång har vi en styrka på ca 5 montörer på plats.