jaervastadens-skola-bild.jpg
Järvastadens skola, OP2, Solna

Järvastadens skola

Ohmegi valdes till helhetsleverantör av elinstallationer i den nya Järvastadens skola på uppdrag av OP2. Hemsö Fastighets bygger Järvastadens skola i Järvastaden i samverkan med OP2 som byggherre. Projektet påbörjades sommar 2017 och stod klart till hösten 2018.

Skolbygget utförs i en byggnad med två våningar fördelat på ca 2000 kvm. Byggnaderna rymmer lokaler för totalt fyra avdelningar. Byggnaderna har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad silver vilket innebär hållbara materialval och låg energiförbrukning.

Ohmegis uppdrag är att genomföra all installation inom el, kraft, belysning, brand och data, under ledning av vår erfarna projektledare Göran Linde. Till sin hjälp på plats har han vår erfarna ledande elmontör Christian Edlund med sitt team av duktiga elmontörer. Under projekttiden hade vi en styrka på ca 5 montörer.