spejaren.png
Spejaren 4, Smista, NCC Sverige AB, Huddinge

Spejaren 4, Smista

Ohmegi har fått i uppdrag av NCC Sverige AB att genomföra en totalentreprenad som helhetsleverantör av elinstallationer på Spejaren 4, Smista i Kungens Kurva, Huddinge. Beläget längs med E4/E20 där över 100000 bilar passerar varje dag. Projektet påbörjades våren 2018 och avslutades efter sommaren 2019.

Projektet innefattar nybyggnation av en bilhall med 9 st hyresgästdelar samt tillhörande takvärmeanläggning. Byggnadens totalyta är 25000 kvm fördelat på 5 våningar, varav plan 3-4 är garageplan. Fastigheten består av olika verksamheter såsom showroom/utställning, kontor, kök, konferens, verkstad, proffshandel mm. Kontorsdelarna och verkstadshall förläggs på bottenplan och HG7 på entresolplan.

Ohmegis uppdrag är att genomföra all installation inom el, kraft, belysning och i vissa delar även datanät. Vår erfarna projektledare Bernt Jonasson leder projektet med sin breda kompetens, expertis och med en mångårig erfarenhet inom större byggen. Styrande på plats har han två erfarna ledande elmontörer; Nils Jonson och Jani Louhelainen. På plats under projektets gång har vi haft en styrka på 20-25 elmontörer.